Üyelik Formu

  • Üye olmak için lütfen aşağıdak formu doldurunuz.
  • Abonman kartınızın adresinize gönderilmesi için lütfen kart ücretini ödeyip kredi yüklemesi yapınız. Adres kısmı Kargonuzun size hızlı bir şekilde ulaşması açısından önemlidir.Lütfen adresinizi tam ve anlaşılır şekilde yazın.
  • Dilerseniz Abone Kartınızı Kargoyu beklemeden anında İstasyonlarda bulunaan Kiosklardaki Hesap Bilgileri Menüsü altında bulunan Abonman Kart Teslim kısmındaki gerekli yerleri doldurarak Makinadan alabilirsiniz. 

BİREYSEL TAŞIMA HİZMETİ AKILLI BİSİKLET  ABONELİK VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-SÖZLEŞMENIN TARAFLARI

 İHSANİYE MAH.CUMHURİYET MEY.NO:2A/2B BLOK 16130 Nilüfer BURSA adresinde mukim Nilüfer Belediyesi. adresinde mukim NİLESPİT(Bundan böyle kısaca “NİLESPİT" olarak anılacaktır.) 

 

İş bu sözleşme; NİLESPİT ile yukarıdaki “Abonelik formunda belirtilen“ adreste mukim gerçek veya tüzel kişi (Bundan böyle kısaca ''ABONE" olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

 

MADDE 2 –SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMAÇ

Nilüfer Belediyesi i'nin kentsel alanı içerisinde yer alan NİLESPİT'ye ait bisikletlerin, İşbu sözleşmede öngörülen koşullar altında ABONE'ler tarafından istasyonlardan teslim alınması, kullanımı, istasyona geri teslimi ve bunlara yönelik kullanım koşullarının düzenlenmesidir.

 

Madde 3- ABONELİK KAYDI

ABONE, abone merkezleri, web sitesi, mobil uygulama, kiralama terminali ve www.nilespit.com de yer alan diğer başvuru kanalları aracılığı ile abone kaydı işlemlerini yapabilir. Abone kaydı işlemleri tamamlandığı takdirde, ABONE'lere bisikletleri kullanabilmeleri için gerekli olan Abone Kartı verilecektir. Abone kartları yalnızca başvuru yapan kişiye özel olup, abone kartı ve abonelikten doğan haklar(sözleşmede yer alan özel hükümler hariç) bir başkasına kullandırılamaz, devir ve temlik edilemez. Aksi durumda her türlü sorumluluk ABONE'ye ait olup, NİLESPİT işbu sözleşmeyi haklı nedenle tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır. ABONE bu durumda NİLESPİT'den herhangi bir hak ve alacak talep edemez.

 

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN FESHİ VE ABONELİK KAYDININ SİLİNMESİ

Abonelik kaydı; ABONE'nin kendi isteği doğrultusunda ya da ABONE'nin kanunlara, teamüllere, genel ahlak kurallarına ve sözleşmeye aykırı davranışları neticesinde gerekçe gösterilmeksizin tek taraflı olarak NİLESPİT tarafından silinebilir ve işbu sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilir. Kayıt silinmesi durumunda abonelik bedeli, abone kart ücreti ve abone kartında kalan bakiye iade edilmez. ABONE, bu hususta herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

 

MADDE 5- AKILLI BİSİKLET HİZMET SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNİN BAĞLAYICILIĞI

ABONE, kartını kullanırken ve her bisiklet kullanımında NİLESPİT ile olan işbu sözleşme hükümlerine ve de işbu sözleşmenin eki olan “Bireysel Taşıma Hizmeti Akıllı Bisiklet Abonelik Ve Kullanım Şartları Talimatnamesi”ne uymakla mükelleftir. ABONE, işbu sözleşme, www.nilespit.com adresi ve “Bireysel Taşıma Hizmeti Akıllı Bisiklet Abonelik ve Kullanım Şartları Talimatnamesi”nde yer alan hüküm ve kuralları bilmediğini ileri süremez.

 

MADDE 6- ABONELİK VE KART GEÇERLİLİK SÜRESİ

Abonelik, NİLESPİT ile ABONE arasında yapılan sözleşme tarihinden itibaren, aksi durum taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadıkça 1 yıl süre ile geçerlidir. Abonelik; abonelik kaydı başvuru tarihinden itibaren 1 yıl geçmesi ile otomatik olarak dondurulur ve işbu sözleşme hükümleri askıya alınır. ABONE, işbu sözleşmenin ve aboneliğin devamını istiyor ise abonelik kaydını yenileyebilir. Bu durumda yeni sözleşme düzenlenmez, var olan sözleşme hükümleri kaldığı yerden devam eder. Abone var olan abone kartını ve kartında kalan bakiye var ise işbu bakiyeyi kullanmaya devam eder. Abonelik yenilenmez ise abonelik kartında kalan bakiye iade edilmez.

 

MADDE 7- ABONE'NİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ABONE, işbu sözleşme ve “Bireysel Taşıma Hizmeti Akıllı Bisiklet Abonelik Ve Kullanım Şartları Talimatnamesi” nde yer alan hüküm ve kurallara uymakla ve de işbu hüküm ve kurallar doğrultusunda akıllı bisikleti sağlam olarak teslim alıp, kurallara uygun kullanmak, sağlam ve kullanılabilir vaziyette teslim etmekle mükelleftir. ABONE tarafından kiralanan tüm bisikletlerin ABONE tarafından kiralandığı süre içerisinde (ve daha sonra ortaya çıkması halinde) gerek bisiklete, gerek ABONE' ye ve gerekse 3. şahıslara verilen her türlü zarardan ABONE sorumludur. ABONE tarafından kiralanan tüm bisikletlerin kullanımından doğan trafik cezaları ABONE 'ye aittir. Belirtilen durumlarda ABONE, NİLESPİT'den herhangi bir hak ve alacak talep edemez.

 

MADDE 8- AKILLI BİSİKLET ABONELİK ŞARTI

ABONE olmak için işbu sözleşme ekinde yer alan “Bireysel Taşıma Hizmeti Akıllı Bisiklet Abonelik Ve Kullanım Şartları Talimatnamesi”nde belirtilen vasıflara haiz olunması gerekmektedir. ABONE, abonelik formunda belirttiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve doğruluğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Talimatnamede yer alan vasıflara haiz olunmadığının ve de abonelik formunda bildirilen bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti durumunda NİLESPİT tarafından ABONE'lik iptal edilir ve sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.

 

MADDE 9- ABONENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ABONE'nin hak ve yükümlülükleri işbu sözleşme ve sözleşmenin eki olan “Bireysel Taşıma Hizmeti Akıllı Bisiklet Abonelik ve Kullanım Şartları Talimatnamesi”nde ayrıntılı olarak belirtilmiş olmakla, ABONE, işbu sözleşme ve eki olan talimatname hükümlerine uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 10- GİZLİLİK

Taraflar; sahip oldukları bilgileri (kişisel/kurumsal) gizli tutmakla sorumludur. Elde edilen bilgi ve belgeler kesinlikle 3. şahıslarla paylaşılamaz. ABONE, abonelik sözleşmesinin imzalanması ile birlikte, NİLESPİT tarafından bilgilendirme, kampanya vb. içerikli her türlü sms ve eposta gönderimine onay verdiğini kabul ve taahhüt eder. ABONE, kendisi tarafından kiralanan akıllı bisikletlerin kullanımı sırasında, NİLESPİT tarafından GPS cihazı kullanımına, GPS ile konum bilgilerine ulaşılmasına, buna ilişkin veri ve bilgilerin NİLESPİT tarafından depolanmasına ve 3. kişi ve kurumlarla paylaşılmasına peşinen onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 12- TEBLİGAT ADRESİ

Abone'ye yapılacak tebligatlarda sözleşmede belirtilen adres kanunen geçerlidir. ABONE, adres değişikliğini NİLESPİT ‘ye yazılı olarak bildirmekle mükelleftir. Bildirmediği takdirde işbu sözleşmede yer alan adresine yapılacak tebligatlar kanunen geçerli sayılacaktır. NİLESPİT‘ye yapılacak tebligatlarda www.nilespit.com  adresinde iletişim bölümünde yazan adrese yapılan tebligatlar yasal olarak geçerlidir.

 

MADDE 13- MÜCBİR SEBEPLER

T.C. yasalarında belirtilen mücbir sebepler dahilinde, yine yasalarda belirtilmiş olan hükümler işbu sözleşmeye de uygulanır.

 

MADDE 14- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle sözleşme ve eklerinde yer alan hükümler, sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda ise TC kanunları uygulanır.

 

MADDE 15- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşmeden doğacak bütün ihtilaflarda Bursa  Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

MADDE 16- YÜRÜRLÜK

ABONE, Üyelik Sözleşmesi ve Başvuru Formu' nu eksiksiz doldurup imzaladıktan sonra müracaat etmiş olur. ABONE, başvuru formunda yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ABONE tarafından abone noktalarından bizzat yapılan başvurular, NİLESPİT tarafından onaylandıktan sonra tamamlanır ve işbu sözleşme ve ekleri yürürlüğe girer. ABONE tarafından web sitesi, mobil aplikasyon vb. www.nilespit.com. de yer alan diğer başvuru kanalları aracılığı ile yapılan başvurular ise; abonelik formunun eksiksiz doldurularak üyelik sözleşmesinin kabul edilmesi ve ABONE tarafından onay verilmesi ile tamamlanır ve işbu sözleşme ve ekleri yürürlüğe girer.